Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 16 stycznia 2021 r.

www.wszystkodlaksiegowych.pl » Czasopisma i publikacje

» Publikacje książkowe

 
Cena: 24.00 zł
Stan prawny na 01.01.2020 r.

Książka "Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy przez zakłady pracy (płatników) w 2020 roku"

W książce zaprezentowano wszelkie aspekty obliczania i poboru zaliczek na podatek od dochodów osób fizycznych uzyskanych:

 • Ze stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych
 • Z osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

Zasady ustalania zaliczek omówione są z uwzględnieniem zasad oskładkowania wymienionych przychodów. Publikacja zawiera też wyjaśnienia dotyczące zasad opodatkowania dochodów zagranicznych.

Znajdują się w niej również odpowiedzi na najczęściej nurtujące płatników problemy w zakresie opodatkowania przychodów z umów o pracę i zlecenia oraz praktyczne przykłady ustalania zaliczek.

Całość wzbogacona jest licznymi interpretacjami organów podatkowych, wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów oraz orzecznictwem sądowym.


Format: B5
Liczba stron: 416
Okładka: miękka

59,00 zł 24,00 zł

Cena: 29.00 zł
Stan prawny na 01.01.2020 r.

Książka "Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2020 roku"

W książce omówiono obowiązki pracodawców związane z opłacaniem składek ZUS i wypłatą zasiłków w następującym układzie:

 • Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
 • Ustalanie podstawy wymiaru składek
 • Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na fundusze pozaubezpieczeniowe
 • Ustalanie prawa i wysokości zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz zasad ich wypłaty
 • Sankcje i ulgi stosowane przez ZUS wobec dłużników

Publikacja zawiera wiele przykładów, wyjaśnień ZUS oraz podstawowe akty prawne. Polecana jest dla osób zajmujących się rozliczeniami z ZUS.


Format: B5
Liczba stron: 608
Okładka: miękka

67,00 zł 29,00 zł

Cena: 96.00 zł
Krótki opis

Książka "Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym"

Każda jednostka zobowiązana do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości powinna, stosownie do art. 10 tej ustawy, posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, dotyczące m.in.:

 • metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 • sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.

Ustalając własne zakładowe plany kont jednostki mogą posłużyć się gotowymi planami kont. Także nasze opracowanie może być do tego celu wykorzystane, po uszczegółowieniu o własny wybór, co do zasad wyceny, rachunku kosztów, ewidencji zapasów itp.

Nasz plan kont może być wykorzystywany przez różne jednostki, niezależnie od formy prawnej, tj. zarówno przez spółki kapitałowe, spółki osobowe prawa handlowego (jawne, komandytowe), spółki cywilne, jak i przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Kierowany jest on głównie do jednostek prowadzących działalność produkcyjną, usługową i handlową. Nie są w nim poruszane zagadnienia dotyczące banków czy ubezpieczycieli.
Opracowanie zawiera wykaz kont syntetycznych i analitycznych oraz obszerny komentarz bilansowy do poszczególnych kont wraz z omówieniem zagadnień podatkowych. W komentarzu uwzględniliśmy także kwestie, które są inaczej traktowane dla celów bilansowych i podatkowych. Dotyczy to m.in.:
 • momentu powstawania przychodów i ujmowania korekt przychodów,
 • ujmowania wpłaconych i otrzymanych zaliczek,
 • zasad i wymogów zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów,
 • wydatków, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów,
 • korekty kosztów,
 • amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • leasingu,
 • różnic kursowych,
 • WDT, WNT, eksportu, korekty VAT i innych.

Ponadto w komentarzu do poszczególnych kont opisaliśmy m.in.:
 • zasady ustalania wartości początkowej,
 • sposób wyceny bieżącej i na dzień bilansowy, z uwzględnieniem wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej oraz ich podatkowego ujęcia,
 • zasady dokonywania i rozwiązywania odpisów aktualizujących wraz z ich ewidencją,
 • ewidencję księgową typowych operacji gospodarczych,
 • zasady prowadzenia ewidencji analitycznej,
 • sposoby prowadzenia ewidencji kosztów, tj. tylko na kontach zespołu 4, tylko na kontach zespołu 5, zarówno na kontach zespołu 4, jak i 5,
 • zasady funkcjonowania kręgu kosztów i ustalania zmiany stanu produktów,
 • zasady przenoszenia kont na wynik finansowy oraz ustalania wyniku finansowego, w zależności od sposobu ewidencji kosztów i wybranego wariantu rachunku zysków i strat,
 • sposób wykazania poszczególnych aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości,
 • typowe zapisy po stronie Wn i Ma danego konta ujęte w tabelach.

Zaprezentowane w naszym planie kont nazwy i numery kont są propozycją – jednostka może przyjąć inne nazwy i numery kont.

Niniejsze opracowanie oparte jest przede wszystkim na przepisach ustawy o rachunkowości, Krajowych Standardów Rachunkowości oraz ustaw podatkowych (m.in. ustawy o VAT, ustawy o PDOP, ustawy o PDOF, Ordynacji podatkowej). W zakresie tworzenia, zwiększania i zmniejszania kapitałów, wypłat dywidend i innych operacji mających wpływ na ujawnianie stanu kapitałów w sprawozdaniu finansowym uwzględniliśmy odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Z kolei w zakresie przedawnienia roszczeń uwzględniliśmy odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. W komentarzu wzięliśmy pod uwagę także regulacje Kodeksu pracy, ustawy o ZFŚŚ oraz inne ustawy i rozporządzenia, mające wpływ na ewidencję księgową zdarzeń gospodarczych. Spis aktów prawnych zamieściliśmy w dalszej części opracowania.

W komentarzu podaliśmy również wiele limitów i stawek wynikających m.in. z ustawy o rachunkowości, ustaw o podatku dochodowym, ustawy o VAT oraz Kodeksu spółek handlowych. Zarówno limity, jak i stawki mogą ulec zmianom, dlatego w treści komentarza – pod każdym limitem i stawką – zaznaczyliśmy, iż zostały one podane według stanu na 1.10.2020 r. (tj. na dzień przekazania niniejszej publikacji do druku).

Podkreślić należy, że rachunkowość jest obszerną dyscypliną wiedzy, wymagającą znajomości zagadnień z różnych dziedzin prawa. Opiera się ona na przepisach prawa bilansowego, ale również na doświadczeniu. W niniejszej publikacji wykorzystany został ogromny dorobek w zakresie rachunkowości wypracowany w Wydawnictwie Podatkowym GOFIN, głównie przez Redakcję „Zeszytów Metodycznych Rachunkowości”, a także doświadczenie zawodowe autorki publikacji. Tematyka zawarta w komentarzu została dobrana z należytą starannością, z myślą o codziennej pracy księgowych. Głównym celem tego opracowania jest stworzenie jasnego, czytelnego i niezbędnego w codziennej pracy planu kont z niezwykle pomocnym komentarzem.


Format: B5
Liczba stron: 580
Okładka: miękka

gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
gazeta podatkowa
sklep
forum
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.